ANTISLAVERNIJ- EN
MENSENHANDELBELEID
 

In deze verklaring overeenkomstig artikel 54, lid 1 van de Modern Slavery Act 2015 (wet van 2015 betreffende moderne slavernij) wordt beschreven welke stappen wij hebben gezet om ervoor te zorgen dat ons bedrijf en onze supply chains vrij zijn van slavernij en mensenhandel.

Inleiding

Terberg RosRoca Group Limited en zijn dochterondernemingen stellen alles in werking om welke vorm van slavernij en mensenhandel dan ook in hun bedrijfsactiviteiten te voorkomen, en trachten bovendien te bewerkstelligen dat ook onze toeleveringsketens zich van dergelijke praktijken onthouden. Wij zorgen ervoor dat onze leveranciers op de hoogte zijn van onze procedures en treffen passende maatregelen om te waarborgen dat onze leveranciers dezelfde hoge standaarden hanteren.

Onze organisatiestructuur en bedrijfsvoering

Terberg RosRoca Group Limited en zijn dochterondernemingen maken al ruim een eeuw voertuiggerelateerde producten. Dankzij onze gemeenschappelijke ervaring en expertise kunnen wij baanbrekende producten en oplossingen produceren die volledig zijn toegesneden op de wensen en eisen van onze klanten. Wij produceren niet alleen, maar verzorgen ook service en onderhoud op tal van locaties over de hele wereld. Wij bieden werk aan circa 2.500 mensen in Europa en daarbuiten, en hebben een jaaromzet van € 820 miljoen.

Aard van onze supply chains

Groepsbreed werken wij samen met ruim 500 leveranciers. De belangrijksten bevinden zich voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en op het vasteland van Europa, met daarnaast nog een klein percentage in China/Verre Oosten.
Wij kopen onderdelen en materialen in zoals motoren en aandrijvingen, staalfabricaten en stalen gietstukken, verlichting, elektronica en elektrische bedrading, hydraulische producten en kunststoffen/rubber.

Due Diligence

Terberg RosRoca Group Limited en zijn dochterondernemingen gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het selecteren van nieuwe leveranciers en controleren hun bestaande leveranciers regelmatig. Wij laten financiële controles uitvoeren door gerespecteerde dienstverleners als Dun & Bradstreet en vragen elke potentiële nieuwe leverancier om een Quality Control Plan Questionnaire (vragenlijst kwaliteitscontroleplan) in te vullen, aan de hand waarvan wij ons een beeld kunnen vormen van de kwaliteit en de milieuprocedures en -accreditaties van die leverancier. Bovendien gaan wij bij leveranciers die naar onze inschatting een belangrijke rol zullen gaan spelen voor onze bedrijfsvoering en in grote aantallen zullen gaan leveren, persoonlijk op bezoek. Ons streven is dat al onze leveranciers een Service Level Agreement (SLA, overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau) ondertekenen, waarin het volgende wordt verklaard: ‘Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat in onze supply chains of in welk onderdeel van ons bedrijf dan ook geen enkele vorm van moderne slavernij of mensenhandel voorkomt. Onze antislavernijprocedures zijn een afspiegeling van ons streven om in al onze zakelijke relaties ethisch en integer te handelen en om effectieve systemen en controles in te voeren en te handhaven die ervoor zorgen dat slavernij en mensenhandel nergens in onze supply chains voorkomen.’
Elke leverancier krijgt van ons ook een exemplaar van deze verklaring. Indien wij vaststellen dat leveranciers praktijken toepassen die niet aan de vereiste standaarden voldoen, werken wij gericht aan verbetering, onder meer door leveranciers advies te geven en hen te verplichten actieplannen op te stellen en uit te voeren. Wij treffen sancties tegen leveranciers die zich niet verbeteren overeenkomstig een actieplan of die onze SLA in ernstige mate schenden; een van deze sancties kan de beëindiging van de zakelijke relatie zijn.

Beleid inzake werving en (tijdelijk) personeel

In ons wervingsbeleid staan onze procedures beschreven voor het aanwerven van personeel in overeenstemming met alle relevante wetgeving en ons intern beleid inzake gelijke behandeling. Voor het werven van arbeidskrachten maken wij uitsluitend gebruik van als zodanig omschreven en gereputeerde (uitzend-) bureaus. Wij trekken altijd de praktijken van een nieuw bureau na voordat wij ermee in zee gaan.

Ons HR-team ziet er voortdurend op toe dat wij ons houden aan alle wetgeving die in de regio’s waar wij actief zijn, van toepassing is. Het bedrijf streeft er altijd naar om meer te betalen dan het plaatselijke leefbaar loon of de wettelijk toegestane vergoedingen voor leerlingen en stagiairs in die regio.

Training van werknemers

Wij hebben voor onze managers HR en Inkoop specifieke trainingen verzorgd op het gebied van antislavernij- en mensenhandelbeleid. Ook verzorgen wij binnen de afdelingen HR, Inkoop, Supply Chains en Kwaliteit doorlopende trainingen voor de belangrijkste medewerkers om te zorgen dat zij inzicht hebben in het risico dat moderne slavernij en mensenhandel doordringen tot ons bedrijf of onze supply chains, en om te bewerkstelligen dat onze procedures die dit risico moeten tegengaan, effectief worden toegepast. Deze verklaring wordt ook intern gepubliceerd om iedereen (nog) bewust(er) te maken van dit thema en van de niet-aflatende inzet van Terberg RosRoca Group Limited en zijn dochterondernemingen om te voorkomen dat er binnen onze structuren ook maar iets voorvalt dat neigt naar slavernij of mensenhandel. Werknemers die vragen of zorgen hebben met betrekking tot moderne slavernij of mensenhandel, worden aangemoedigd om vertrouwelijk contact op te nemen met HR.

Toekomstige actie

Omdat wij voortdurend willen blijven werken aan de verbetering van ons handelen om te zorgen dat moderne slavernij en mensenhandel geen voet aan de grond krijgen in onze bedrijfsactiviteiten, willen wij in 2017 verdere stappen zetten. Dit zijn onze initiatieven:

  • De supply chains breed in kaart brengen om een goed beeld te krijgen van bijzondere product- of geografische risico’s van moderne slavernij en mensenhandel
  • Elke nieuwe leverancier beoordelen op de risico’s van moderne slavernij en mensenhandel
  • Onze belangrijkste leveranciers verplichten om de noodzakelijke, op bewustwording gerichte training te verzorgen voor hun eigen werknemers, door onze trainingseisen op te nemen in onze SLA
  • Nadenken over het invoeren van een database met ethisch verantwoorde leveranciers.

Doel van deze initiatieven is vast te stellen welke activiteiten het grootste risico in zich dragen waar het gaat om het binnendringen van slavernij en mensenhandel, en waar nodig corrigerende maatregelen te treffen.

Deze verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Terberg RosRoca Group Limited, die de verklaring jaarlijks zal evalueren en bijwerken.

Copyright © Terberg RosRoca Group 2017

Privacybeleid
Registerbeschrijving

Stel een vraag

Stel uw vraag hier

Originele onderdelen

Levering wereldwijd binnen 48 uur

Gebruikte voertuigen

Browse onze selectie van
Gebruikte voertuigen

Bel Dennis Eagle UK

Praat met een van onze verkoopadviseurs

Openingstijden: 9.00 - 17.00 uur > GMT ma-do

Openingstijden: 9.00 - 13.00 uur > GMT vrijdag

+44 (0) 1926 458 500